English

donate-btn

`

A

מוסדות חינוך שעלים

דרג את הכתבה
(0 הצבעות)

  

             
 

אורות בנות

בית שמש                         

        

logo_orotbanot   

 

אורות נריה בנים

בית שמש

  

logo_orot_banim

 
  לאתר בית הספר     מנהלת: הגב' פרחיה נחמני   לאתר בית הספר   מנהל: הרב שמעון בן עמרם  
                                  
 

אולפנת גילה

בית שמש

logo_gila

 

כולל שעלי תורה

בית שמש

 logo_kolel

 
    ראש האולפנא: הגב' יעל ואן-דייק     ראש הכולל: הרב שלמה הירש   
             
 

ישיבה תיכונית 

שעלי תורה

בית שמש

logo_yeshiva

 

ישיבה

לבוגרי  צבא 

אורות התשובה

בית שמש

 logo ortesh  
   לאתר הישיבה ראש הישיבה: הרב רפאל אסולין     ראש הישיבה: הרב מאיר גואטה  
             
נקרא 626 פעמים