English

donate-btn

`

A

תרומה לאברכי הכולל

דרג את הכתבה
(0 הצבעות)

 

 
כולל "שעלי תורה" בבית שמש מונה כ-15 אברכים השוקדים על לימודם. 

 
בעמוד זה ניתן לתרום למען חיזוק לומדי התורה, תבורכו מן השמיים! 

 
(התרומה תתחלק בין כל אברכי הכולל) 

 

הגב על הכתבה