English

donate-btn

`

A

ברוכים הבאים לאתר של רשת שעלים!


שעלים, מיסודה של שעלי תורה, הינה רשת ארצית המשמשת כחלוץ של הציונות המתחדשת. הרשת מצליחה להוביל מהפכה חברתית אמיתית למעלה מעשרים שנים. באמצעות הגרעינים החינוכיים הפרוסים ברחבי הארץ, משלבת שעלי תורה בין פעילות חינוכית-תורנית ["שעלים"], לבין פעילות רווחה ומפעלי חסד ["שעלי תקווה"].

קראו עוד